STAȚIUNEA DE CERCETARE  DEZVOLTARE PENTRU PISCICULTURĂ NUCET ACADEMIA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE „Gheorghe Ionescu Şişeşti”

STUDIU PRIVIND DETERMINAREA POTENȚIALULUI REAL DE PRODUCȚIE AL SITURILOR DE ACVACULTURĂ ÎN VEDEREA IDENTICFICĂRII CELOR MAI POTRIVITE ZONE PENTRU DEZVOLTAREA ACESTEIA

Cod proiect 155223

Valoarea totală eligibilă: 3.055.108,13 lei

Durata de implementare: 18 luni

Proiect

STUDIU PRIVIND DETERMINAREA POTENȚIALULUI REAL DE PRODUCȚIE AL SITURILOR DE ACVACULTURĂ ÎN VEDEREA IDENTICFICĂRII CELOR MAI POTRIVITE ZONE PENTRU DEZVOLTAREA ACESTEIA

OBIECTIV GENERAL

Evaluarea potențialului bioproductiv real al siturilor de acvacultură pentru identificarea şi cartografierea celor mai potrivite zone pentru dezvoltarea acvaculturii şi, după caz, luarea în considerare a proceselor de amenajare spaţială, precum şi identificarea şi cartografierea zonelor în care acvacultura ar trebui exclusă în vederea menţinerii rolului acestor zone în funcţionarea ecosistemelor din regiunile: Sud - Muntenia, Bucuresti –Ilfov, Centru și Sud –Vest.

Atingerea obiectivelor prin:

Activități în cadrul proiectului

REZULTATE ESTIMATE

Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Copyright (c) 2022
STAȚIUNEA DE CERCETARE  DEZVOLTARE PENTRU PISCICULTURĂ NUCET ACADEMIA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE „Gheorghe Ionescu Şişeşti”