Rezultatul final la concursul de ocupare a postului vacant de economist 1A – responsabil resurse umane si salarizare