1. Ameliorarea genetică crapului, crearea raselor de crap de cultură


2. Realizarea metișilor industriali de crap interrasiali cu performante productive superioare

3. Aclimatizarea și introducerea in piscicultura din România a 10 specii noi, care constituie, și in acest moment, baza productiei piscicole.

4. Constituirea colectiei de specii, rase, hibizi si metisi de pești de apă dulce –genoteca de pești de apă dulce, unică în țară ca dimensiune si structură care cuprinde cca. 30 de entități genetice reprezentate prin peste 80 de loturi.

5. Introducerea și extinderea în fermele piscicole din România a speciei de sturion Polyodon spathula.

6. Tehnologii de creștere la diferite vârste și de reproducere artificială a sturionului Polyodon spathula care ne situează pe primul loc in Europa si pe primele 3-4 locuri in lume .

7. Tehnologie de crestere a sturionului Polyodon spathula in lacuri de acumulare pentru producția de carne si caviar.

8. Tehnologii de reproducere si de creștere a crapului adaptate diferitelor tipuri de exploatații piscicole.

9. Tehnologii de reproducere artificială si de creștere a ciprinidelor asiatice în vederea extinderii lor in piscicicultura din România.

10. Tehnologii ecologice de creştere în policultură de specii și de vârste.

11. Instalatii pilot pentru reproducerea si creșterea intensivă a speciilor de pești cu importanta economică

12. Tehnici de propagare artificială a speciilor de pesti autohtone valoroase în vederea refacerii potenţialului piscicol al ecosistemelor acvatice naturale

13.Tehnologii intensive şi superintensive de creştere a crapului de cultură, adaptate diferitelor tipuri de exploatații piscicole.

14. Tehnologie intensivă de producere a peştelui de consum în structură de specii valoroase.

15. Tehnologii intensive de creștere a speciei Oreochromis nilotica –tilapia

16. Tehnologii de valorificare complexă a potentialului piscicol al lacurilor de acumulare.

17. Tehnologie ecologică și eco-economică de producere a pestelui de consum în condițiile utilizării eficiente și durabile a resurselor .

18. Tehnologie de producere a hranei specifice vii pentru speciile cu importanță economică

20 Tehnologii de creștere în perioada de dezvoltare postembrionară a speciilor de pești de cultură

21. Tehnici de apreciere a stadiului de dezvoltare al gonadelor

22.Tehnici de stimulare hormonală a maturării si ovulatiei

23.Tehnici minim invazive pentru recoltarea produselor sexuale

24. Tehnologie combinată pentru valorificarea bioresurselor acvatice

25. Tehnologie multitrofică pentruproducerea peștelui de consum în fermele tradiționale.