Contract nr. 62/2001/ PNCDI -PROGRAMUL AGRAL, Tehnologii de reproducere artificială şi predezvoltare în sistem intensiv a speciei de sturion nord-american Polyodon spathula  (Acipenseriformes – Polyodontidae) 2001-2004  Val. 3.500.000.000 lei

Contract nr. 1892/2004/ PNCDI -PROGRAMUL RELANSIN, Creşterea calităţii vieţii  în mediul rural prin refacerea potenţialului piscicol al ecosistemelor acvatice naturale şi extinderea în cultură a speciilor de peşti autohtoni valoroşi, 2004-2006  val  1.676.000.000 lei

Contract nr. 98.2/2007. Program de evaluare a starii resurselor acvatice vii din bazinele piscicole naturale ale Romaniei,   val. 75.906 lei

Contract nr.52-170/2008/ PNCD II, Elaborarea si implementarea unor tehnologii intensive de crestere a speciei Oreochromis niloticus – (tilapia) in vederea introducerii ei in acvacultura din Romania;    2008-2011  val. 2.000.000 lei

Contract nr. 52-150/2008/ PNCDI II; Dezvoltarea acvaculturii organice a salmonidelor în sisteme recirculante biosecurizate; 2008-2011; Val. 140.000 lei

Contract nr. 121/2006/ CEEX; Sistem și tehnologie de creștere a speciei Silurus glanis – SITSOM 2006-2008 Val 263 500 lei

Contract nr. 149/2006/ CEEX – PROGRAMUL CERCETARE DE EXCELENTA, Optimizarea si implementarea în acvacultura din România a unor tehnologii intensive de creștere a speciilor de pesti cu importantă economică 2006-2008  val 500.000 lei

Contract nr. 50/2006/ CEEX; Parteneriat științific pentru dezvoltarea unui sisem recirculant pilot în scopul promovării și implementării unor tehnologii inovative de acvaculură superintensiv  2006-2008  val. 326400. Lei

Contract nr. 49/2006/ CEEX; Sistem integrat de creștere intensivă a peștilor de cultură autohtoni – SIPA; 2006-2008  Val. 300.000 lei

Contract nr. 168/2003PNCDI -PROGRAMUL AGRAL, Tehnologie intensivă de producere a peştelui de consum  în policultură de specii valoroase pentru creşterea cantitativă, calitativă şi ecologică a producţiei în acvacultură, Val. 1,1 miliarde lei

Contract nr. 285/2004PNCDI -PROGRAMUL AGRAL, Tehnologii de creştere în sistem intensiv şi  superintensiv a crapului de cultură în spaţii protejate; Val. 487.000 lei

Contract nr. 62-093/2008PNCDI II; Asigurarea biosecuritătii sistemelor recirculante de acvacultură intensivă prin utilizarea probioticelor; Val. 149.854 lei

Contract nr. 172/2008- PNCDI II; Optimizarea proceselor tehnologice din acvacultură prin introducerea sistemelor și metodelor de hrănire automatizată și de monitorizare a calității apei în vederea inadrării în cerințele UE privind caliatea mediului și a produselor din acvacultură; Val.2.000.000 lei

Contract nr. 11/2015– Fundatia Patrimoniu ASAS; Elaborarea tehnologiilor de crestere pentru exploatarea complexă a bazinelor acvatice din fermele piscicole tradiţionale; Val. 784.000 lei