Contract nr. 145/2018/ Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020; Crearea Centrului  şi a serviciilor de gestionare, de înlocuire şi de consiliere pentru fermele de acvacultură, la SCDP  Nucet; COD SMIS 121887/  2018-2019 val 440.000 lei

Contract. 170/2018/ Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020;Ghid de bune practici pentru cresterea  speciilor de pesti de apa dulce pentru dezvoltarea acvaculturii sustenabile, eficiente si competitive din Romania; 2018-2020; COD SMIS 125788/   2018-2020  val. 357.215 lei