Contract nr. 357/2006/ Plan Sectorial  ADER 7.1.2; Elaborarea tehnologiilor de reproducere pentru speciile de pesti  rare, periclitate sau amenintate cu disparitia  2006-2009  val. 1.500.000

Contract nr. 7.3.4. / 2011/ Plan Sectorial ADER 7.3.4; Introducerea şi extinderea în cultură a speciei de sturion nord-american Polyodon spathula, recent aclimatizat în România pentru diversificarea şi creşterea cantitativă, calitativă şi ecologică a producţiei din acvacultură   2011-2014 val  750.000 lei

Contract nr. 10.1.1./2015 / Plan Sectorial ADER; Sisteme și tehnologii moderne pentru reproducerea și creșterea peștilor și altor organisme acvatice  2015-2019  val 762850 lei

Contract nr.13.1.1./2019 / Plan Sectorial ADER; Cercetări privind ameliorarea, protecţia şi conservarea resurselor genetice din apele interioare şi din acvacultura României  val 2019-2022 –  val 1.600.000 lei

Contract nr. 25.3.1./2019/ Plan Sectorial ADER; Sisteme recirculante de acvacultura utilizate in etapa premergatoare repopularii apelor naturale cu material piscicol 2019 -2022 val 100.000 lei

Contract nr. 10.2.1./2015– Planul sectorial  ADER; Elaborarea şi implementarea unui program de monitorizare, pentru reducerea riscurilor patologice în acvacultură, diminuarea pierderilor şi asigurarea sănătăţii şi a bunăstării animale; Val. 350.000 lei

Contract nr. 13.1.2./20192022  Planul sectorial  ADER; Evaluarea și monitorizarea bioresurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale, pentru asigurarea exploatării durabile a acestora; Val. 556.015 lei

Contract nr. 14.1.1/20192022 Planul sectorial  ADER; Diversificarea producţiei din acvacultură, prin introducerea speciilor de peşti autohtone şi alohtone valoroase; Val. 1.204.699 lei

Contract nr.14.1.2./20192022 Planul sectorial  ADER; Cercetări privind elaborarea de sisteme tehnologice și tehnologii  pentru  dezvoltarea acvaculturii  în canalele de irigații; Val. 616.250 lei

Contract nr.15.1.1./20192022 Planul sectorial  ADER; Cercetări privind indentificarea și dezvoltarea de noi metode de profilaxie și tratament în acvacultură; Val. 440.295 lei