Studiu privind determinarea potențialului real de producție al siturilor de acvacultură în vederea identificării celor mai potrivite zone pentru dezvoltarea acesteia

ACADEMIA DE ȘTIINȚE AGRICOLE SI SILVICE

”Gheorghe Ionescu – Sișești”

STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PISCICULTURĂ NUCET

Studiu privind determinarea potențialului real de producție  al siturilor de acvacultură în vederea identificării celor mai potrivite zone pentru dezvoltarea acesteia

COD SMIS proiect 155223
 
Proiect cofinanțat din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM)
 
Prioritatea Uniunii: PU 2 Stimularea acvaculturii durabile din punct de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive, bazate pe cunoaștere
 
Obiectivul specific 3: Protejarea și refacerea biodiversității acvatice și îmbunătățirea ecosistemelor legate de acvacultură și promovarea unei acvaculturi eficiente din punctul de vedere al utilizărilor  resurselor
 
Măsura II.7: Creșterea potențialului siturilor de acvacultură