MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE DIRECTIA GENERALA DE PESCUIT

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PISCICULTURA NUCET

TITLU PROIECT

CREAREA CENTRULUI SI A SERVICIILOR DE GESTIONARE, DE INLOCUIRE SI DE CONSILIERE PENTRU FERMELE DE ACVACULTURA, LA SCDP NUCET

COD PROIECT 121887

AXA PRIORITARA 2

Stimularea acvaculturii sustenabile din punct de vedere al mediului, eficiente din punct de vedere al utilizarii resurselor, inovatoare, competitive si bazate pe cunoastere

Operatiunea : Articolul 49 Servicii de gestionare, de inlocuire si de consiliere pentru fermele de acvacultura

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI

 
 • Obiectiv general : crearea centrului si a serviciilor de gestionare, de inlocuire si de consiliere atat pentru fermele de acvacultura cat si pentru potentialii beneficiari din acvacultura prin intermediul POPAM, la SCDP Nucet
 • Prin crearea centrului de consiliere se urmareste ca acesta sa devina un sprijin stabil si solid in transferul de cunostinte si in dezvoltarea acvaculturii contribuind la realizarea obiectivului specific 1 al PU2 al POPAM : Sprijinirea consolidarii dezvoltarii tehnologice, a inovarii si a transferului de cunostinte.
 • Centrul de consiliere isi propune sa sprijine fermierii in implementarea noilor metode, metodologii, sisteme, secvente tehnologice, care sa contribuie la cresterea competitivitatii sectorului

 

OBIECTIVE SPECIFICE URMARESC:

 
 • Crearea, organizarea si administrarea centrului  de consiliere in urmatoarea structura functionala : sala de instruire – conferinte, birou consiliere, biblioteca de specialitate.
 •  Promovarea centrului de consiliere  – comunicarea catre agentii economici din sector a serviciilor puse  la dispozitia acestora.
 • Cresterea competitivitatii agentilor economici prin accesarea serviciilor de consiliere privind :

  -respectarea legislatiei Uniunii si a celei nationale in domeniul protectiei mediului;
  -evaluarea impactului asupra mediului;
  -sanatatea si bunastarea animalelor acvatice;
  -aplicarea tehnologiilor, dezvoltarea strategiilor de marketing si de afaceri

 • Consolidarea dezvoltarii tehnologice, a inovarii si a transferului de cunostinte
 •  Protejarea si refacerea biodiversitatii acvatice;
 •  Promovarea acvaculturii cu un nivel  ridicat de protectie
 •  Promovarea sanatatii, bunastarii animalelor si a sigurantei publice

 

ACTIVITATILE PROIECTULUI :

A1 Managementul proiectului;

A2 Informare si publicitate proiect;

A3 Crearea centrului de consiliere in acvacultura Nucet;

A4 Auditarea proiectului

 

METODOLOGIA DE IMPLEMENTARE:

 
 • Punerea la dispozitie de catre SCDP Nucet a unui spatiu propriu, care sa functioneze ca centru de consiliere, unde sa fie primiti si consiliati agentii economici;
 • Amenajarea si dotarea corespunzatoare a acestuia;
 • Desemnarea apersoanelor responsabile  de activitatea  din cadrul Centrului, pe diferite domenii de expertiza;
 • Crearea serviciilor de consiliere privind:
 • Protectia mediului si evaluarea impactului asupra mediului;
  • Bunastarea si sanatatea animalelor acvatice;
  • -standardele de sanatate publica si siguranta
  • Strategii de marketing si de afaceri

Implementarea proiectului va raspunde  obiectivelor specifice si indicatorilor  de program din POPAM si va deschide posibilitatea  accesarii masurii II.5.b conform art . 49 lit .b din Reg.508

STRUCTURA SERVICIILOR DE CONSILIERE OFERITE:

 

Servicii de consiliere a fermelor de acvacultura  pentru protectia mediului si evaluarea impactului asupra mediului . In cadrul acestei sectiuni  vor fi accesate urmatoarele tipuri de servicii

 • Analize fizico-chimice  ale efluentului  din fermele de acvacultura;
 • Evaluarea impactului de mediu ale tehnologiilor de crestere ;
 • Evaluarea pierderilor  inregistrate in ferme de acvacultura  situate in situri  Natura 2000 ;
 • Evaluarea beneficiilor  de mediu ale tehnologiilor de crestere multitrofica, integrata
 • Implementarea de masuri suplimentare de mediu, in cadrul fermelor de acvacultura

Servicii de consiliere a fermelor de acvacultura in ceea ce priveste respectarea  legislatiei UE si cea nationala cu privire la sanatate si bunastarea animalelor din acvacultura

 • Tehnologii standard de crestere a speciilor de pesti si a altor vietuitoare acvatice;
 • Tehnologii ecologice de crestere a pestilor;
 • Analize privind calitatea apei tehnologice;
 • Ghiduri de bune practici privind implementarea  diferitelor tehnologii de crestere

Servicii de consiliere a fermelor de acvacultura ce priveste respectarea  legislatiei UE si cea nationala referitoare la standardele de sanatate publica si siguranta:

 • analize ihtiopatologice in ferme;
 • masuri de profilaxie aplicate in ferme;
 • scheme de tratament pentru starile patologice:
 • analiza biochimica a furajelor;
 • analiza biochimica a carnii de peste

Servicii de consiliere cu accent pe strategii de marketing si de afaceri :

 • Studii tehnologice privind cresterea extensiva, semi-intensiva si intensiva;
 • Studii de fezabilitate privind infiintarea de ferme piscicole ;
 • Planuri de afaceri ;
 • Asistenta tehnica  privind accesarea finantarii prin POPAM
 • Asistenta tehnica la punerea in functiune a  fermelor de acvacultura;
 • Studii de piata privind consumul de peste si produse din peste

VALOARE PROIECT:

Valoare totala 440.917,66 lei

Valoarea totala eligibila 371.144,93 lei

Valoarea eligibila nerambursabila din FEPAM 278.358,70 lei

Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national 92.786,23 lei
 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE:

6 AUGUST 2018 – 6 FEBRUARIE 2019