ACADEMIA DE ȘTIINȚE AGRICOLE SI SILVICE

”Gheorghe Ionescu – Sișești”

STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PISCICULTURĂ NUCET

Ghid De Bune Practici Pentru Creşterea Speciilor de Peşti de Apa Dulce Pentru Dezvoltarea Acvaculturii Sustenabile, Eficiente si Competitive Din Romania.