Ghid de bune practici pentru creşterea speciilor de apă dulce pentru dezvoltarea acvaculturii sustenabile, eficiente şi competitive din România

ACADEMIA DE ȘTIINȚE AGRICOLE SI SILVICE

”Gheorghe Ionescu – Sișești”

STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PISCICULTURĂ NUCET

Ghid de bune practici pentru creşterea speciilor de apă dulce pentru dezvoltarea acvaculturii sustenabile, eficiente şi competitive din România

Prioritatea Uniunii: PU 2 Stimularea acvaculturii durabile din punct de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive, bazate pe cunoaștere.
 
MĂSURA II.12 Măsuri privind sănătatea și bunăstarea animalelor
 
COD SMIS 125788