ACADEMIA DE ȘTIINȚE AGRICOLE SI SILVICE

”Gheorghe Ionescu – Sișești”

STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PISCICULTURĂ NUCET

PROIECT ADER 14.1.1

”Diversificarea producţiei din acvacultură, prin introducerea speciilor de peşti autohtone şi alohtone valoroase”

Durata de realizare a proiectului : 36 luni

Buget alocat: 1.300.000 lei

BENEFICIAR

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

CONTRACTOR

STATIUNEA DE CERCETARE –DEZVOLTARE PENTRU PISCICULTURA NUCET

PARTENERI:

PARTENER 1:

INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE ACVATICĂ, PESCUIT ŞI ACVACULTURĂ – ICDEAPA GALAŢI

PARTENER 2:

INSTITUTUL NATIONAL DE C-D PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Proiectul isi propune sa contribuie la rezolvarea unor probleme cu care se confrunta acvacultura din Romania si la realizarea obiectivelor strategice de diversificare si de crestere a productiei piscicole prin elaborarea unor tehnologii moderne de reproducere artificiala si crestere a speciilor stiuca, linul si scoicar, in vederea asigurarii materialului de populare pentru crestere dirijata si refacere a populatiilor naturale

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului:

1.Tehnologie cadru de reproducere artificiala la stiuca:
2. Tehnologie cadru de crestere in perioada de dezvoltare postembrionara la stiuca.
3.Tehnologie cadru de reproducere la lin.
4.Tehnologie cadru de crestere in perioada de dezvoltare postembrionara la lin.
5.Tehnologie cadru de reproducere la scoicar.
6. Tehnologie cadru de crestere in perioada de dezvoltare postembrionara pentru scoicar.
7. Modele experimentale pentru reproducerea artificială și cresterea in etapa de dezvoltare postembrionară a speciilor stiucă, lin si scoicar
8. Model experimental pentru pentru conditionarea apei tehnologice pentru incubatia si cresterea în perioada de dezvoltare postembrionara a speciilor stiucă, lin si scoicar

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

1.Tehnologii cadru de reproducere artificiala si de crestere în etapa de dezvoltare postembrionară la lin , stiuca si scoicar;
2.Modele experimentale pentru reproducerea artificială și creștere la lin , stiuca si scoicar;
3.Model experimental pentru pentru conditionarea apei tehnologice pentru incubatia si cresterea în perioada de dezvoltare postembrionara a speciilor stiucă, lin si scoicar.

ACTIVITATI REALIZATE:

Activitate 2.1:Elaborarea tehnologiilor de reproducere artificială si de crestere in perioada de dezvoltare postembrionară în diferite  sisteme pentru pentru speciile de peşti  care fac obiectul proiectului.

 

Conducător de proiect(CP): Constituirea loturilor de genitori, selectia si maturarea acestora, elaborarea  tehnologiilor cadru  de reproducere artificială si de  creștere pentru speciile care fac obiectul proiectului

Partener 1(P1): Stabilirea tehnicilor  si instalatiilor de incubatie adaptate speciilor stiucă, lin si scoicar.Elaborarea tehnologiilor cadru  reproducere artificială si de crestere  in etapa de dezvoltare postembrionară pentru speciile de peşti  luate în studiu

Partener 2 (P2): Elaborarea proiectului de model experimental de reproducere artificială si de creștere in perioada postembrionară pentru speciile de pești care fac obiectul proiectului.

Activitate 2.2: Proiectarea modelelor experimentale pentru reproducerea artficialăsi cretere a speciilor de peşti care fac obiectul proiectului.

Conducător de proiect(CP): Proiectarea modelelor experimentale pentru reproducerea si  cresterea  in etapa de dezvoltare postembrionară a  speciilor de peşti care fac obiectul proiectului.

Partener 1(P1): Proiectarea modelelor experimentale pentru reproducerea artificială și cresterea  in etapa de dezvoltare postembrionară a  speciilor de peşti care fac obiectul proiectului

Partener 2 (P2): Elaborare documentatiei de execuţia modelelor experimentalepentru conditionarea apei tehnologice pentru incubatia si cresterea în perioada de dezvoltare postembrionara a speciilor stiucă, lin si scoicar

Activitate 2.3: Realizarea modelelor experimentale pentru reproducerea artificială și cresterea  in etapa de dezvoltare postembrionară a speciilor stiucă, lin si scoicar

Conducător de proiect: Realizarea modelelor experimentale pentru reproducerea artificială și cresterea  in etapa de dezvoltare postembrionară a  speciilor stiucă, lin si scoicar

Partener 1(P1): Realizarea modelelor experimentale pentru reproducerea artificială și cresterea in etapa de dezvoltare postembrionară a speciilor stiucă, lin si scoicar

Partener 2 (P2): Realizarea modelelor experimentale pentru conditionarea apei tehnologice pentru incubatia si cresterea în perioada de dezvoltare postembrionara a speciilor stiucă, lin si scoicar

REZULTATE

Rezultatele obtinute in faza a doua, s-au concretizat in:

– tehnologii cadru de reproducere artificiala la lin , stiuca si scoicar;
– tehnologii de crestere în etapa de dezvoltare postembrionară la lin , stiuca si scoicar.
– modele experimentale pentru reproducerea artificială la lin , stiuca si scoicar.
– modele experimentale pentru creșterea in perioada postembrionara la lin , stiuca si scoicar;
– model experimental pentru pentru conditionarea apei tehnologice pentru incubatia si cresterea în perioada de dezvoltare postembrionara a speciilor stiucă, lin si scoicar
– raport de cercetare.

TEHNOLOGIA DE REPRODUCERE ARTIFICIALĂ LA SPECIA MYLOPHARINGODON PICEUS (Rich.)- SCOICAR

Tehnologia de reproducere artificială la specia Mylopharingodon piceus (Rich.)- scoicar, presupune:

Asigurarea necesarului de reproducători

Prematurarea reproducătorilor de

Stimularea maturării elementelor sexuale

Recoltarea  produselor seminale

Incubatia icrelor de scoicar

TEHNOLOGIE CADRU PENTRU DEZVOLTAREA POSTEMBRIONARA A SCOICARULUI

Perioada de dezvoltare postembrionara dureaza cca. 25-30  de zile, Popularea larvelor se face la 4-5 zile de la eclozare, densitatea fiind de maxim un milion de larve/ha.Incepand cu a treia zi de la populare, se incepe furajarea cu furaj prestarter, ce are un continut de proteina digestibila de 35-36%. Se administreaza minim 6 mese pe zi.

La sfarsitul perioadei de dezvoltare postembrionara, puii trbuie sa aiba intre 5 mm si 1 gram. Supravietuirea de la stadiul de larva la pui predezvoltat se incadreaza intre 20-30 %.

TEHNOLOGIA DE REPRODUCERE ARTIFICIALĂ LA ȘTIUCA (Esox Lucius, Linnaeus, 1758)

Tehnologia de reproducere artificială şi creştere a speciei Esox lucius elaborată în cadrul proiectului, este structurată în următoarele  faze:

 • asigurarea loturilor de reproducători
 • evaluarea caracterelor fenotipice şi determinarea sexului;
 • parcarea, prematurarea reproducătorilor;
 • evaluarea stadiului de maturare al gonadelor;
 • stimularea hormonală;
 • colectarea produselor sexuale;
 • incubarea produselor sexuale în incinte special amenajate;
Pentru realizarea reproducerii artificiale la stiuca, sunt necesare :

– bazine de crestere a reproducatorilor ;

– bazine de iernat a reproducatorilor ;

– bazine de maturare a reproducatorilor ;

 Statia de reproducere artificiala, dotata cu:

-platformă cu mese pentru porţionarea, cântărirea şi fecundarea icrelor ;

-rame pentru incubarea icrelor de ştiucă ;

-căzi, utilizate la îmbăierea icrelor ;

-bazinele de dezvoltare postembrionară.

-Minilaborator

DEZVOLTAREA EMBRIONARA SI LARVARA LA STIUCA REPRODUCEREA ARTIFICIALA

TEHNOLOGIE CADRU DE REPRODUCERE ȘI PERIOADA DE CREȘTERE POSTEMBRIONARĂ LA SPECIA Tinca tinca, (LIN)

Tehnologiile de reproducere, la lin :

 • natural-dirijata;
 • artificiala.
DOTAREA NECESARA PENTRU REALIZAREA REPRODUCERII LA LIN

 • statie de reproducere
 • bazine de prematurare
 • incinte pentru maturarea reproducatorilor
 • platformă pentru colectare produse sexuale, realizarea fecundării;
 • modul cu incinte pentru incubare și predezvoltare, format din:

  – carafe (volum 240 l) ;

  – incintă din plasă, fixată pe rame,

  – ramă flotabilă, (cadru din tubulatură PVC și sita de nytal);

 • unitate pentru producere hrană vie
 • minilaborator
DEZVOLTAREA EMBRIONARA SI LARVARA LA LIN REPRODUCEREA ARTIFICIALA

PROIECTAREA SI REALIZAREA MODULULUI EXPERIMENTAL DE SISTEM RECIRCULANT PENTRU REPRODUCEREA ARTIFICIALA A PESTILOR

Modelul experimental pentru reproducerea speciilor care fac obiectul proiectului in sistem cu apa recirculata si tratatata, indeplineste cerintele ecotehnologice si fiziologice ale fiecarei specii. Modelul se poate adapta pentru fiecare specie cu care se lucreaza la un moment dat si poate fi utilizat si pentru cresterea in sistem intensiv.
Modelul are urmatoarea structura tehnologică și functionala:
– Sistem captare/alimentare cu apa;
– sistem de distributie a apei tehnologice ;
– componenta de filtrare mecanica a particulelor solide;
– componenta de filtrare biologica;
– instalatiile de dezinfectie UV;
– instalatiile de oxigenare;
– module/bazine de crestere a pestilor;
– module de incubatie /parcare a larvelor;
– sisteme de hranire automata;
– sisteme de monitorizare a calitatii apei;
– minilaborator;
– pompe de diferite tipuri.

Concluzii

Lucrările realizate până în prezent în cadrul proiectului au condus la următoarele rezultate :

elaborarea tehnologiilor cadru de reproducere artificială si de creștere în etapa de dezvoltare postembrionară, in diferite sisteme, la lin, stiuca si scoicar;

proiectarea şi realizarea modelelor experimentale pentru reproducerea artificială si crestere în etapa de dezvoltare postembrionară, in diferite sisteme, la lin, stiuca si scoicar;

proiectarea si realizarea modulului experimental de sistem recirculant pentru reproducerea artificiala a pestilor.