Proces verbal selectie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de economist IA – responsabil resurse umane si salarizare