Proces verbal privind afisarea rezultatelor obtinute la proba scrisa pentru ocuparea posturilor vacante de Asistenti de Cercetare Stiintifica