Proces verbal privind afisarea rezultatelor obtinute la proba scrisa pentru ocuparea postului vacant de REFERENT DEBUTANT RESURSE UMANE