Proces verbal privind afișarea rezultatelor obținute la proba orală pentru ocuparea posturilor vacante de Asistenți Cercetare Științifică