Proces verbal privind afișarea rezultatelor la proba scrisa pentru ocuparea posturilor vacante de Asistenți De Cercetare Științifică