Proces verbal nr.483/20.06.2022 privind selectia dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant de REFERENT DEBUTANT – Compartimentul Resurse Umane si Salarizare