Proces verbal nr.482/20.06.2022 privind selectia dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant de SEF BIROU ADMINISTRATIV, INVESTITII SI ACHIZITII