Proces verbal cu rezultatele obtinute la proba interviului – Șef Laborator