Lista funcțiilor plătite din fonduri publice la 30.09.2023