Lista functiilor platite din fonduri publice la 30.09.2021