Lista Informațiilor de Interes Public

LISTA INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC LA NIVELUL SCDP NUCET

Conform dispozitiilor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, SCDP NUCET acorda accesul la urmatoarele informatii de interes public :

1) Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea instituției;

2) Structura organizatorică – Organigrama ;

3) Regulamentul de organizare si funcționare al instituției cu atribuțiile departamentelor, programul de funcționare si programul de audiențe al instituției;

4) Numele și prenumele persoanelor din conducerea instituției publice și ale responsabilului cu difuzarea informațiilor publice;

5) Coordonatele de contact ale instituției, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de internet;

6) Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;

7) Programele și strategiile proprii;

8) Lista cuprinzând documentele, studiile si rapoartele de interes public;

9) Lista proiectelor finanțate prin instrumente financiare nerambursabile;

10) Programul anual al achizițiilor publice ;

11) Anunțurile de ocupare a funcțiilor in cadrul instituției ;

12) Modalitățile de contestare a deciziei instituției publice în situația în care persoana se considera vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

Persoana responsabila cu difuzarea informațiilor publice

Persoana responsabilă cu furnizarea informațiilor de interes public: Negoescu Claudia – consilier juridic.

Număr de telefon și adresa de email a persoanei responsabile cu furnizarea informațiilor de interes publc, conform Legii nr.544/2001: 0245/267009

scp_nucet@yahoo.com