Pentru realizarea obiectului de activitate, S.C.D.P. NUCET desfășoară activități pe următoarele direcții:

  • Ameliorarea, protecţia şi conservarea resurselor genetice din apelor interioare si din acvacultura Romaniei;
  • Evaluarea potențialului de reproducere selectivă și programare epigenetică pentru a îmbunătăți adaptarea la condițiile de mediu în schimbare (temperatură, oxigen, calitatea apei, furaje etc.);
  • Crearea băncii de gene pentru speciile și rasele valoroase, cercetari de  genetică moleculara pentru dezvoltarea raselor rezistente la boli
  • Dezvoltarea tehnologiilor de acvacultură în apă dulce pentru specii rare, in vederea conservarii biodiversitatii și a serviciilor de mediu.
  • Fundamentarea ştiinţifică a managementului resurselor acvatice vii prin reducerea presiunii pescuitului, practicarea  unei acvaculturi  responsabile pentru  conservarea biodiversităţii și a serviciilor de mediu;
  • Evaluarea, conservarea, gestionarea şi  exploatarea  resurselor  acvatice vii;
  • Refacerea potenţialului piscicol al ecosistemelor acvatice naturale şi  artificiale, prin utilizarea tehnicilor de propagare artificială a speciilor de pesti autohtoni.
  • Dezvoltarea tehnologiilor sustenabile de producție a peștilor, intensificarea durabilă a acesteia prin acvacultură multi-trofică integrată, sisteme intensive, extensive, combinate, sisteme de acvacultură recirculante (RAS) acvaponice;
  • Diversificarea producţiei din acvacultură prin introducerea de specii noi și elaborarea tehnologiilor de creștere atât în bazine, cât și în  sisteme de acvacultură recirculantă;