Domeniile de competență în care unitatea are experiență și rezultate deosebite sunt:

 • Ameliorarea, protecția si conservarea resurselor genetice din apele interioare și din acvacultură
 • Fundamentarea stiintifica si tehnologica a exploatarii durabile a ecosistemelor acvatice naturale si artificiale.
 • Evaluarea, protectia si conservarea bioresurselor acvactice.
 • Conservarea şi utilizarea genofondului de peşti de peşti de apă dulce, în vederea dezvoltării pisciculturii – acvaculturii şi al refacerii potențialului piscicol al ecosistemelor acvatice naturale, prin reproducerea și creșterea speciilor de pesti rare, periclitate sau ameninţate cu dispariţia, concretizată prin genoteca de pești de apă dulce a României;
 • Aclimatizarea și introducerea în cultură a unor specii de pești autohtone și alohtone (aclimatizate), valoroase în vederea valorificării complexe a potențialului productiv piscicol și a diversificării producţiei;
 • Tehnologii ecologice de creștere a peștilor de cultură,
 • Sisteme de acvacultură care integrează tehnologii moderne și specii valoroase;
 • Creşterea productivității și calității producției în amenajările piscicole sistematice, prin trecerea la acvacultură intensivă și superintensivă pentru speciile de pești valoroase
 • Biotehnologii in acvacultură .
 • Ecologie acvatica aplicată.
 • Nutriție
 • Biosecuritate
 • Sanatatea si bunastarea pestilor
 • Asigurarea de material biologic, piscicol de populare (specii, rase, hibrizi și metiși) cu calităţi bioproductive testate, în vederea restructurării sortimentale a producției