Despre Noi

ACADEMIA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE „Gheorghe Ionescu Şişeşti” STAŢIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU PISCICULTURĂ NUCET

Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet este instituție public, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice, înființată la inițiativa lui Grigore Antipa, în anul 1941. În cei peste 70 de ani de existență, instituția a avut o contribuție esențială la dezvoltarea sectorului pescăresc național, promovând cercetarea fundamentală și aplicativă în domeniul pisciculturii și acvaculturii.

Stațiunea Nucet beneficiază de o dotare de excepţie, care îi oferă caracter de unicat pentru piscicultura din România, reprezentată de:

 • baza experimentală, cu o suprafaţă de 167 ha, cu circa 90 de bazine piscicole, alimentată gravitațional cu apă suficientă și ferită de surse de poluare, unică în ţară şi printre puţinele de acest fel din Europa;
 • stație pilot de reproducere și creştere intensivă a sturionilor;
 • instalații pilot de creştere în sistem intensiv şi superintensiv a crapului de cultură;
 • stație pilot de reproducere artificială și de pre-dezvoltare a principalelor specii de pești de cultură.

Domeniile de competență în care unitatea are experientă și rezultate deosebite
sunt:

 • ameliorare genetică a crapului de cultură – crearea raselor de crap Frăsinet,Ineu și Ropșa;
 • conservarea şi utilizarea genofondului de peşti de peşti de apă dulce, în vederea dezvoltării pisciculturii – acvaculturii şi al refacerii potențialului piscicol al ecosistemelor acvatice naturale, prin reproducerea și creșterea speciilor de pesti rare, periclitate sau ameninţate cu dispariţia, concretizată prin genoteca de pești de apă dulce a României;
 • introducerea în cultură a unor specii de pești autohtone și alohtone; (aclimatizate), valoroase în vederea valorificării complexe a potențialului productiv piscicol și a diversificării producţiei;
 • inițierea și promovarea tehnologiilor ecologice de creștere a peștilor de cultură, în România;
 • promovarea sistemelor de acvacultură care integrează tehnologii moderne și specii valoroase;
 • creşterea productivității și calității producției în amenajările piscicole sistematice, prin trecerea la acvacultură intensivă și superintensivă pentru speciile de pești valoroase;
 • asigurarea de material biologic, piscicol de populare (specii, rase, hibrizi și metiși) cu calităţi bioproductive testate, în vederea restructurării sortimentale a producției.

Pe lângă activitatea de cercetare, fundamentală şi industrială, Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet are și o importantă activitate de dezvoltare, valorificare şi transfer tehnologic, concretizată în producerea de material biologic piscicol, selecționat pentru populare – larve, puiet și reproducători de apă dulce.Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet este principalul furnizor de material de populare de diferite vârste din speciile de pești de cultură, pentru fermele piscicole din sudul şi din vestul ţării (județele Ialomița, Călărași, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Teleorman, Argeș, Vâlcea, Dolj, Olt, Caraș Severin, Timiş, Cluj, Arad), precum și un furnizor de încredere pentru clienții din zona centrală și de vest a țării, respectiv fermele din județele: Brașov, Sibiu, Alba, Hunedoara, Bihor, Arad, Satu–Mare, Sălaj, Cluj, Mureș, Bistrița-Năsăud, Iași, Botoșani, sau Constanța.

Volume mai mici, dar constante de-a lungul anilor, se livrează către clienți din județele Tulcea, Galaţi, Suceava, Vaslui și Neamț.

Nu în ultimul rând, în perioada 1990-2015, SCDP Nucet a livrat cantități semnificative de material biologic în Bulgaria, Ungaria, Cehia sau Slovacia.