a.min

a.min

Anunț de mediu

Costache Mioara – Director – Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:
” Modernizare stație de reproducere și incubație a peștilor de cultură”, propus a fi amplasat în comuna Nucet, satul Nucet, str. DJ711 C prin DE 305, JUDEȚUL Dâmbovița, în zilele de luni – vineri, între orele 9.00 – 16.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmdb.anpm.ro .

Detalii »

Anunț de mediu

” Costache Mioara – Director – Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru ”Modernizare stație de reproducere și incubație a peștilor de cultură”, propus a fi amplasat în comuna Nucet, satul Nucet, str. DJ711 C prin DE 305, judetul Dâmbovița.

Detalii »