1. Costache Mioara , Bucur Cecilia, Costache Mihail, Niță Mihai 2004    Polyodon spathula – o specie noua, valoroasa pentru acvacultura din Romania. Editura Bibliotheca, Târgovişte,  ISBN 973-712-041-8
  2. Bucur Cecilia, Costache Mioara , Costache Mihail, Nichifor Florin 2006 , Biotenologii de reproducere a peştilor de cultură Ed. Bibliotheca Târgovişte, ISBN (10)973-721-212
  3. Costache Mihail, Costache Mioara, Bucur Cecilia, Andrei Gheorghe , 2006 Biotehnologii de crestere a crapului de cultură (Manual de prezentare a tehnologiilor de creştere). Editura. Bibliotheca Târgovişte, ISBN (10)973-721-2
  4. . Costache Mioara , Costache Mihail, Radu Daniela, Marica Nino, 2019, Sisteme si tehnologii moderne de reproducere a speciilor de pesti cu importantă economică Editura Bibliotheca, Târgovişte, ISBN 978-606-772-393-9
  5. Mioara Costache,  Nicoleta Dobrotă, Daniela Radu , Gheorghe Dobrotă, Mihail Costache, Marica Nino, Alin Barbu, Silvia Radu , 2020 , Ghid de bune practici  pentru cresterea speciilor de pești de apă dulce pentru dezvoltarea acvaculturii sustenabile, eficiente si competitive din România. Ed. Bibliotheca, Targoviste  ISBN 978-606-8955-92-6